Miljövänliga bilar kräver en laddstolpe

Vi tänker miljövänligt och försöker leva på ett sådant sätt också. Elbilarna har visat sig vara den rätta vägen att gå för alla som vill skona miljön. En viktig faktor för alla elbilsägare är att ha möjligheten till en effektiv, snabb och problemfri laddning. Vårt företag erbjuder just det – en rationell och effektiv metod för laddning.

Laddstolpar är attributen som elbilsägare är i stort behov av. Därför ser vi till att installera, underhålla och reparera dem vid behov. Bland våra kunder finns det både privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Behoven är olika beroende på klienten. Även kraven på installation och underhåll skiljer sig olika målgrupper emellan. Vi har erfarenheten, kunskapen och kompetensen att installera rätt mekanism anpassad till dig. Vill du veta mer? Bra. Ring oss!

laddstolpe

Snabbt, effektivt och enkelt

En laddstolpe ska fungera snabbt, effektivt och enkelt. Så tycker vi! Vi erbjuder två typer laddningsstationer; en som passar för privat bruk och en som lämpas för flera användare. Den sistnämnda beställs oftast av såväl små som stora bostadsrättsföreningar där flera personer har behov av laddning. De främsta problemen för multipla elbilsägare är att få en rättvis fördelning av förbrukad el. Lösningen som vi erbjuder är en installerad cloud unit som trackar utförda laddningar och kopplar dem till ägaren. På det sättet säkerställs att du som användare faktiskt endast betalar för el som du förbrukat.

Behöver du laddstolpe i Stockholm? Ring oss!

Äger du en elbil eller äger du en fastighet där hyresgästerna använder sig av elbilar? Då får vi först och främst passa på och tacka för att du främjar processen och kampen för en bättre miljö. En elbil ställer helt andra krav på ägarna jämfört med vanliga bensindrivna fordon. Vi avråder dig från att ladda bilen direkt från eluttaget och rekommenderar att du installerar en passande laddstolpe i Stockholm. Ditt vanliga eluttag har för låg kapacitet för en sådan typ av laddning vilket kan leda till att hela elsystemet förstörs samtidigt som det tar mycket längre tid att ladda färdigt.

Fråga oss gärna om vilken laddstolpe som skulle passa dina behov. Vi ger gärna råd innan installation. Välkommen till oss och till en miljövänligare framtid.